Praktijk De Parel

“natuurlijk in evenwicht”


Copyright©2021

Praktijk De Parel

Opleidingen/scholingen/intervisie/vistatie


Ik ben opgeleid in shiatsutherapie en voetreflexologie.

Daarnaast heb ik Medische Basiskennis(MBK) volgens Plato-normen.


In de loop der jaren heb ik scholingen gevolgd in onder andere ooracupunctuur, kinesiologie, counseling en bachbloesem.


Jaarlijkse volg ik scholingen in de MBK volgens Plato.

Iedere 5 jaar moet ik voldoen aan een minimaal aantal uren scholing in mijn vakgebied.


Een paar keer per jaar heb ik intervisiebijeenkomsten met mijn collega’s.


Op het volgen van de scholing/intervisie wordt toezicht gehouden door mijn beroepsvereniging NVST. Zij controleren of je voldoet aan de verplichtingen.


Periodiek wordt de praktijk gevisiteerd door een extern visitatiebureau. De beroepsvereniging ontvangt het rapport en monitort eventuele verbeterpunten.